Nơi bạn muốn đến

Trải Nghiệm Đu Dây Zipline Tại Matayoshi Coffee Farm

100+ Đã được đặt
Yêu thích
activity-icon Hoàn huỷ miễn phí trong 7 ngày
activity-icon Xuất trình vé điện tử hoặc in voucher
activity-icon Thời hạn:1 giờ 30 phút - 2 giờ
activity-icon Tiếng Anh/Tiếng Nhật
activity-icon Tour ghép
activity-icon Đón tại điểm hẹn
activity-icon 2-10 khách / đoàn
  • Enjoy 5 different Zipline courses with a professional guide.
  • The views are breathtaking, and the trip round is great fun!
  • You can also enjoy ATV buggy at Matayopshi Coffee farm.Check this Link

Các gói dịch vụ

Vui lòng chọn ngày & gói dịch vụ

Xin chọn ngày tham gia

Xem trạng thái dịch vụ

Loại gói dịch vụ

Fly Zipline Experience

Số lượng

US$ 41.15

Vui lòng hoàn tất các mục yêu cầu để chuyển đến bước tiếp theo

Về dịch vụ này

Let's experience the zip line at Matayoshi Coffee Farm in Yanbaru Forest in northern Okinawa! A proffessional guide accompanied this acitivity. You can experience a new type of mountain play in Okinawa, strolling through subtropical forests and coffee gardens!

Fly Zipline Experience at Matayoshi Coffee Farm
Soak in the breathtaking views as you experience this thrilling zipline experience in Okinawa
Fly Zipline Experience at Matayoshi Coffee Farm
Prepare to scream at the top of your lungs and laugh your heart out as you glide through the air
Fly Zipline Experience at Matayoshi Coffee Farm
Feel safe with the English-speaking staff on site who will help you throughout the experience
Fly Zipline Experience at Matayoshi Coffee Farm
Fly across luscious green estates with stunning rolling hills as the backdrop

Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn thắc mắc về dịch vụ này? Chat với Klook!