Nơi bạn muốn đến

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

Trang web này (sau đây gọi là “Trang web”) được điều hành bởi Klook Travel Technology Limited, một công ty được thành lập tại Hồng Kông. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang web và Dịch vụ được cung cấp bởi Klook Travel Technology Limited và các công ty liên kết của nó (sau đây gọi chung là “Klook”) hoặc các bên thứ ba (sau đây gọi là “Nhà điều hành”) thông qua Trang web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên trang web. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào, các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bắt đầu:

I/ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hướng dẫn sử dụng website

2. Thông tin sản phẩm Klook cung cấp các vé và dịch vụ du lịch tại điểm đến thuộc các lĩnh vực sau:

3. Ý kiến, cam kết của khách hàng

4. Quyền Sở hữu trí tuệ Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này bao gồm tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản thuộc về Klook hoặc đã được cấp phép cho Klook để sử dụng trên Trang web. Trang web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng: (a) Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, (b) Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy, và (c) Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Klook hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo tác quyền của Nội dung đó.

5. Giao kết giao dich tại Klook.com Khách có thể mua sản phẩm và các dịch vụ tại Klook trực tiếp tại website www.klook.com hoặc ứng dụng Klook. Đặt hàng tại website Klook.com:

Đặt hàng qua Ứng Dụng Klook:

6. Chiết khấu Klook.com cung cấp các ưu đãi chiết khấu cho khách hàng thông qua Klook Credit và Klook Coupon: Klook Credit

Klook Credits có thể kiếm được thông qua các phương thức sau

(a) giảm giá từ các giao dịch mua hàng trước đó (b) thu nhập thông qua bất kỳ phương tiện nào được ủy quyền bởi Klook theo quyết định riêng của Klook (c) gửi đánh giá hoạt động sau khi hoàn tất thành công các hoạt động Klook đủ điều kiện mà bạn đã mua.

Bạn sẽ chỉ nhận được Klook Credits cho mười hoạt động đầu tiên mà bạn đã đánh giá trong bất kỳ tháng dương lịch nào. Nếu bạn đã hoàn thành cùng một hoạt động nhiều lần trong cùng một tháng, bạn sẽ chỉ nhận được Klook Credits cho bài đánh giá đầu tiên mà bạn đã gửi cho hoạt động như vậy.

Tất cả Klook Credits kiếm được bất kỳ lúc nào trong năm dương lịch đầu tiên sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của năm dương lịch tiếp theo. Do đó, nếu bạn nhận được Klook Credits vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 thì Klook Credits đó sẽ hết hạn và sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tất cả các khoản tín dụng được tích luỹ kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017, bất kể thời điểm bạn nhận được Klook Credits, không được sử dụng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Klook Credits có thể đạt được thông qua các phương tiện sau: (a) Bạn có thể nhận Klook Coupons thông qua Chương trình giới thiệu Klook, như được trình bày chi tiết hơn tại Điều 11; hoặc là (b) Bạn có thể nhận Klook Coupons bằng các phương tiện được ủy quyền khác theo quyết định riêng của Klook.

Klook Coupon

7. Quyền pháp lý và giới hạn trách nhiệm pháp lý

8. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Klook.com Làm sao để yêu cầu hủy Voucher:

Trách nhiệm khi hủy bỏ, thay đổi

Quyền và nghĩa vụ của Klook

9. Giải quyết tranh chấp

10. Quy định chấm dứt thỏa thuận

11. Những quy định khác

II/ CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

1. Quy trình đặt và xác nhận đơn hàng

2. Quy định và hình thức thanh toán

Klook chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master hoặc qua PayPal

Quy trình Thanh toán

Bảo Mật Thông tin của bạn sẽ luôn an toàn vì chúng tôi sử dụng bảo mật cổng thanh toán của bên thứ ba. Klook không hề lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách, dù bạn có lựa chọn 'Lưu thông tin thẻ' thì mọi thông tin thẻ tín dụng của bạn đều được mã hóa và lưu giữ với cổng thanh toán của chúng tôi - và Klook cũng không có quyền truy cập thông tin thẻ của bạn.

3. Xác nhận đơn hàng

Sự xác nhận đặt chỗ

Mua và sử dụng các Voucher

4. Điều khoản Voucher

5. Chính sách hoàn

Làm sao để yêu cầu hoàn tiền

Điều kiện hoàn

Thời gian hoàn

6. Giá cả Klook bảo lưu quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc lệ phí đối với bất kỳ Dịch vụ nào do Klook cung cấp. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, như được mô tả trên Trang web liên quan đến Dịch vụ được bạn lựa chọn. Klook bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Klook cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

III/ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website www.klook.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng