Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận US$1.3 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


ĐÔNG NAM Á

Singapore & Thái Lan

ĐÀI LOAN

HÀN QUỐC

Seoul, Busan, Jeju

NHẬT BẢN

Tokyo, Osaka, Hokaido, Okinawa, Kyoto, Nagoya

HỒNG KÔNG

Điều khoản sử dụng

 • Chương trình khuyến mãi có giá trị từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
 • Ưu đãi chỉ hiệu lực đối với các đơn hàng được thực hiện qua website hoặc ứng dụng di động Klook sử dụng mã khuyến mãi “VISAWIFI” khi thanh toán.
 • Mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho các dịch vụ WiFi được hiển thị tại https://www.klook.com/vi/promo/vn-visa
 • Người dùng được hưởng ưu đãi cho 3 ngày sử dụng dịch vụ wifi mới mức giá là 22.000 VND khi đơn hàng trị giá từ 2.000.000 VND trở lên tại Klook. Người dùng phải bao gồm dịch vụ wifi muốn được hưởng ưu đãi trong đơn hàng này để được hưởng ưu đãi.
 • Mã khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng một lần cho mỗi người dùng / tài khoản.
 • Mã khuyến mãi chỉ có giá trị đối với người dùng Việt Nam. Người dùng phải đặt dịch vụ wifi ít nhất 3 ngày để nhận ưu đãi. Nếu người dùng đặt dịch vụ wifi trong thời gian hơn 3 ngày, mức giá từ ngày thứ 4 trở đi sẽ áp dụng bằng với mức giá thuê thiết bị của Klook trên website và ứng dụng.
 • Người dùng phải thanh toán bằng thẻ Visa để được nhận ưu đãi.
 • Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho dịch vụ wifi nhận tại điểm đến của 6 nước: Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông.
 • Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ Visa phát hành tại Việt Nam
 • Giá hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
 • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
 • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Người dùng phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do người dùng lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho người dùng, có thể được gửi cho người dùng bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của người dùng (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của người dùng về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
 • This promotion is valid for 3 months, from 30 Sep 2017 to 31 December 2017.
 • Valid for bookings made via Klook mobile app using promo code “VISAWIFI” upon checkout.
 • Promo code is valid for selected wifi activities on https://www.klook.com/vi/promo/vn-visa
 • Users can enjoy a special discount for 3 days wifi renting at 22.000 VND for 1 booking which has 2.000.000 VND in minspend. Users must add wifi at destination they want to get special discount into this booking and checkout together to receive special discount for 3 days using wifi - Users need to purchase at least 3 days wifi device renting to enjoy the promotion. Device renting fee from day 4th onward will be applied as per rate on Klook.
 • Users must check out by Visa card to enjoy the promotion
 • This promotion is applied for in-destination wifi device pickup at 6 countries Singapore, Thailand, Korea, Japan, Taiwan and Hongkong.  - Promo code is valid for visa cards issued in Vietnam only.
 • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable.
 • Privileges cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotional programs, offers, discount cards, vouchers or VIP privileges, unless otherwise stated.