Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận US$1.3 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


Cách dùng mã ưu đãi

Chọn dịch vụ và nhập thông tin khách hàng

Nhập mã tương ứng vào mục sử dụng Mã ưu đãi

Nhập Phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán

SIÊU SALE VIỆT NAM

Nhập Mã MUAYEUVN giảm 400.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE THÁI LAN

Nhập Mã MUAYEUTH giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE SINGAPORE

Nhập Mã MUAYEUSG giảm 400.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE NHẬT BẢN

Nhập Mã MUAYEUJP giảm 400.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE HÀN QUỐC

Nhập Mã MUAYEUKR giảm 350.000đ cho đơn hàng từ 1.800.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE ĐÀI LOAN

Nhập Mã MUAYEUTW giảm 150.000đ cho đơn hàng từ 1.200.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE INDONESIA

Nhập Mã MUAYEUID giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.700.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE NƯỚC ÚC

Nhập Mã MUAYEUAU giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 2.600.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

SIÊU SALE CHÂU ÂU

Nhập Mã MUAYEUEU giảm 250.000đ cho đơn hàng từ 2.200.000đ khi mua 1 trong 6 dịch vụ sau trên App:

BÍ KÍP TỪ KLOOK

LƯU Ý VỀ THẺ JR PASS VÀO THÁNG 10 NĂM 2019
ĐẶT XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY TẠI KLOOK

Điều khoản sử dụng

  Mã ưu đãi Flash Sale

  • Mã ưu đãi MUAYEUVN có giá trị giảm 400.000đ cho đơn hàng 2.000.000đ cho một số dịch vụ tại Việt Nam
  • Mã ưu đãi MUAYEUTH có giá trị giảm 300.000đ cho đơn hàng 1.500.000đ cho một số dịch vụ tại Thái Lan
  • Mã ưu đãi MUAYEUSG có giá trị giảm 400.000đ cho đơn hàng 2.000.000đ cho một số dịch vụ tại Singapore
  • Mã ưu đãi MUAYEUJP có giá trị giảm 400.000đ cho đơn hàng 2.000.000đ cho một số dịch vụ tại Nhật Bản
  • Mã ưu đãi MUAYEUKR có giá trị giảm 350.000đ cho đơn hàng 1.800.000đ cho một số dịch vụ tại Hàn Quốc
  • Mã ưu đãi MUAYEUTW có giá trị giảm 150.000đ cho đơn hàng 1.200.000đ cho một số dịch vụ tại Đài Loan
  • Mã ưu đãi MUAYEUID có giá trị giảm 200.000đ cho đơn hàng 1.700.000đ cho một số dịch vụ tại Indonesia
  • Mã ưu đãi MUAYEUAU có giá trị giảm 300.000đ cho đơn hàng 2.600.000đ cho một số dịch vụ tại Úc
  • Mã ưu đãi MUAYEUEU có giá trị giảm 250.000đ cho đơn hàng 2.300.000đ cho một số dịch vụ tại Châu Âu
  • Mã ưu đãi áp dụng khi thanh toán trên App
  • Chương trình ưu đãi bắt từ 9.10 đến 13.10.2019
  • Số lượng mã ưu đãi có hạn và có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình.

  Mã ưu đãi MUAYEU19

  • Mã ưu đãi có giá trị giảm 10% tối đa 350.000đ cho đơn hàng 1.800.000đ
  • Mã ưu đãi áp dụng khi thanh toán trên Web & App
  • Mã ưu đãi có giá trị đến hết ngày 27.10.2019
  • Mã ưu đãi không áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt như Universal Studios Japan và JR Pass

  Điều kiện và điều khoản chung

  • Thời gian sử dụng dịch vụ và hoạt động không giới hạn
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho một số dịch vụ và họat động
  • Số lượng mã ưu đãi có giới hạn và có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Xem thêm