Dịch Vụ Nổi Bật Tại Việt Nam

Dịch Vụ Nổi Bật Tại Thái Lan

Dịch Vụ Nổi Bật Tại Singapore

Dịch Vụ Nổi Bật Tại Nhật Bản

Dịch Vụ Nổi Bật Tại Hàn Quốc

KHÁM PHÁ THÊM NHIỀU ĐIỂM ĐẾN KHÁC

VISA NHANH CHÓNG DỄ DÀNG VỚI KLOOK

Sử dụng Mã Ưu Đãi như thế nào?

Ưu Đãi Từ Đối Tác

Điều khoản sử dụng

  ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

  • Thời gian sử dụng dịch vụ và hoạt động không giới hạn
  • Mã ưu đãi không áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt như Universal Studios Japan, JR Pass, Swiss Travel Pass và Swiss Half Fare Card
  • Số lượng mã ưu đãi có giới hạn và có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng