Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận HK$10 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


Chọn dịch vụ và chọn ngày sử dụng

Nhập mã YES150 ở trang thanh toán

Điều thông tin cá nhân ở trang thanh toán

SINGAPORE

BĂNG CỐC

SEOUL

HỒNG KÔNG

ĐÀI BẮC

TOKYO

Điều khoản sử dụng

  • Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
  • Ưu đãi chỉ hiệu lực đối với các đơn hàng được thực hiện qua website hoặc ứng dụng di động Klook sử dụng mã ưu đãi “YES150” khi thanh toán.
  • Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Klook.
  • Mã ưu đãi có giá trị sử dụng cho tất cả các dịch vụ của Klook các đơn hàng từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần.
  • Mã ưu đãi có giá trị giảm 150.000 VND trên tổng giá trị đơn hàng và chỉ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 1.250.000 VND trở lên.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam
  • Mã ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng một lần cho 1 đơn hàng của 1 tài khoản/ 1 khách hàng độc nhất.
  • Klook khuyến cáo khách hàng không nên tạo và/ hoặc sử dụng nhiều địa chỉ email, số điện thoại và / hoặc thẻ ngân hàng khác nhau. Vì hành động này sẽ không được tính là tài khoản của một khách hàng mới và hệ thống của Klook đã được lập trình để phát hiện các trường hợp này. Nếu Klook phát hiện người dùng cố tình tạo nhiều email/ số điện thoại hoặc có dấu hiệu gian lận khuyến mại, Klook sẽ huỷ tất cả các đơn hàng có liên quan.
  • Giá hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.

  ÁP DỤNG CHO COUPON KLOOK

  a. Coupon sẽ được gửi qua email trong vòng 24h. Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra smap/junk box. b. Coupon có giá trị giảm 150.000 VND cho 1 đơn hàng trị giá 1.000.000 VND cho 1 đơn hàng của 1 tài khoản/ 1 khách hàng độc nhất. c. Coupon có giá trị đến ngày 1 tháng 1, 2018. d. Mỗi Coupon chỉ được sử dụng 1 lần

  • Giá được liệt kê có thể phải chịu phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình, khuyến mại, giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Người dùng phải trả tất cả các khoản lệ phí hoặc phí hiện hành, như mô tả trên trang web hay ứng dụng Klook liên quan đến các dịch vụ bạn chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản lệ phí hay phí hiện hành bất kỳ lúc nào. Klook sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc được đăng trên trang web này. Bằng cách đồng ý sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo được xem như bạn đã chấp nhận bất kỳ khoản lệ phí hoặc phí hiện hành mới hoặc sửa đổi.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng