Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận HK$10 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


 

DAYS

 

HOURS

:
 

MINUTES

:
 

SECONDS

Flash Sale

Lễ Này Bạn Sẽ Đi Đâu?

Dùng mã GIAIPHONG giảm 10% (tối đa 250.000đ) cho đơn hàng từ 1.500.000đ

Điều khoản sử dụng

  • Mã ưu đãi GIAIPHONG có giá trị đến 01.05.2019
  • Mã ưu đãi GIAIPHONG có giá trị giảm 10% (tối đa đến 250.000đ) cho đơn hàng từ 1.500.000đ
  • Ưu đãi mua dịch vụ tặng coupon giảm 150.000đ có thời hạn từ 12:00 24.04.2019 đến 23:59 01.05.2019
  • Ưu đãi giảm 50% tối đa 200.000đ cho giá trị từ 12:00 25.04.2019 đến 23:59 26.04.2019.
  • Mã ưu đãi áp dụng khi thanh toán trên Web & App.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Xem thêm