Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận HK$10 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


THU NÀY BẠN SẼ ĐẾN ĐÂU?

ĐẾN NHẬT BẢN NGẮM SẮC THU QUYẾN RŨ

Dùng mã『THUVN18』để giảm 10% đến 100.000đ cho đơn hàng thứ 1 và nhận thêm coupon giảm 10% đến 150.000đ cho đơn hàng tiếp theo

ĐẾN HÀN QUỐC NGẮM SẮC THU LỘNG LẪY

Dùng mã『THUVN18』để giảm 10% đến 100.000đ cho đơn hàng thứ 1 và nhận thêm coupon giảm 10% đến 150.000đ cho đơn hàng tiếp theo

ĐẾN ĐÀI LOAN NGẮM LÁ PHONG GIĂNG KÍN TRỜI

Dùng mã『THUVN18』để giảm 10% đến 100.000đ cho đơn hàng thứ 1 và nhận thêm coupon giảm 10% đến 150.000đ cho đơn hàng tiếp theo

Điều khoản sử dụng

  ===Tiếng Việt===

  Điều khoản áp dụng mã 『THUVN18』

  • Chương trình có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2018.
  • Mức ưu đãi áp dụng đối với các đơn hàng đặt qua trang web và ứng dụng di động của Klook sử dụng mã ưu đãi THUVN18 khi thanh toán.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Klook tại 3 nước Nhật Bản (không bao gồm Osaka và JR Pass), Hàn Quốc, Đài Loan.
  • Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã 1 lần.
  • Mã ưu đãi có giá trị giảm 10% (tối đa 100.000 VND) trên tổng giá trị đơn hàng.
  • Mã khuyến mại chỉ có giá trị đối với người dùng Việt Nam
  • Giá hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.

  Điều khoản áp dụng cho mã coupon sau khi thanh toán thành công với mã 『THUVN18』

  • Coupon sẽ được gửi qua email trong vòng 24H. Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra hộp thư rác/spam.
  • Coupon có giá trị giảm 10% (tối đa 200.000 VND cho 1 đơn hàng và cho 1 đơn hàng của 1 tài khoản/ 1 khách hàng độc nhất.
  • Coupon có giá trị đến ngày 03 tháng 11 năm 2018.
  • Mỗi Coupon chỉ được sử dụng 1 lần
  • Giá được liệt kê có thể phải chịu phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình, khuyến mại, giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Người dùng phải trả tất cả các khoản lệ phí hoặc phí hiện hành, như mô tả trên trang web hay ứng dụng Klook liên quan đến các dịch vụ bạn chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản lệ phí hay phí hiện hành bất kỳ lúc nào. Klook sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc được đăng trên trang web này. Bằng cách đồng ý sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo được xem như bạn đã chấp nhận bất kỳ khoản lệ phí hoặc phí hiện hành mới hoặc sửa đổi.

  ===English===

  T&C of promo code『THUVN18』

  • This promotion is valid till 31 October 2018. • Valid for bookings made via Klook's website and mobile app using promo code THUVN18 upon checkout • Promo code is valid for all activities on Klook at 3 countries: Japan (excluding Osaka and JR Pass), Korea, Taiwan. • Promo code is valid for ONE-TIME USE per account/customer only. • Promo code is entitles user 10% off capped 100.000VND. • Promo code is valid for Vietnam users only. • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable. • Privileges cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotional programmes, offers, discount cards, vouchers or VIP privileges, unless otherwise stated. • Klook reserves the right to require payment of fees or charges for any Services offered by Klook. You shall pay all applicable fees or charges, as described on this Website in connection with such Services selected by you. Klook reserves the right to change its price list for fees or charges at any time, upon notice to you, which may be sent to you by email or posted on this Website. Your use (or continue to use) of the Services offered by Klook following such notification constitutes your acceptance of any new or revised fees or charges.

  For coupon code sending via email after purchasing via 『THUVN18』

  • Coupon code is sent via email within 24 hours. If you have not receive the email, kindly check your spam/junk box.
  • Coupon code entitles user 10% off capped 150.000VND.
  • Coupon code is valid till 03 November 2018.
  • Coupon code is valid for one-time use only.
  • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable.
  • Privileges cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotional programmes, offers, discount cards, vouchers or VIP privileges, unless otherwise stated.
  • Klook reserves the right to require payment of fees or charges for any Services offered by Klook. You shall pay all applicable fees or charges, as described on this Website in connection with such Services selected by you. Klook reserves the right to change its price list for fees or charges at any time, upon notice to you, which may be sent to you by email or posted on this Website. Your use (or continue to use) of the Services offered by Klook following such notification constitutes your acceptance of any new or revised fees or charges.

Xem thêm