Nơi bạn muốn đến
Cách dùng mã THUCHUDU19

Chọn dịch vụ và nhập thông tin khách hàng

Nhập mã THUCHUDU19 vào mục Sử dụng Mã ưu đãi

Nhập Phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán

CHU DU NHẬT BẢN - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUJP19 giảm ngay 300.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Nhật Bản và thanh toán qua App (Không áp dụng cho Universal Studios Japan và JR Pass)

CHU DU HÀN QUỐC - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUKR19 giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng từ 1.400.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Hàn Quốc và thanh toán qua App

CHU DU SINGAPORE - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUSG19 giảm ngay 300.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Singapore và thanh toán qua App

CHU DU VIỆT NAM - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUVN19 giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng từ 1.400.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Việt Nam và thanh toán qua App

CHU DU THÁI LAN - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUTH19 giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng từ 1.300.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Thái Lan và thanh toán qua App

CHU DU ĐÀI LOAN - KLOOK MỞ LỐI

Nhập mã CHUDUTW19 giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng từ 1.300.000đ. Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên khi mua hoạt động và dịch vụ tại Đài Loan và thanh toán qua App

Mã Ưu Đãi

Điều khoản sử dụng

  • Mã ưu đãi THUCHUDU19 có giá trị giảm 10% tối đa 300.000đ cho đơn hàng từ 1.700.000đ khi thanh toán trên Web và App. Mã có giá trị đến 06.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUTW19 có giá trị giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.300.000đ khi mua DV và HD tại Đài Loan và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 06.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUTH19 có giá trị giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.200.000đ khi mua DV và HD tại Thái Lan và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 07.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUVN19 có giá trị giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.400.000đ khi mua DV và HD tại Việt Nam và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 08.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUSG19 có giá trị giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ khi mua DV và HD tại Singapore và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 09.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUKR19 có giá trị giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.400.000đ khi mua DV và HD tại Hàn Quốc và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 10.10.2019
  • Mã ưu đãi CHUDUJP19 có giá trị giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ khi mua DV và HD tại Nhật Bản và thanh toán qua App. Mã có giá trị đến 11.10.2019. Không áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt như Universal Studios Japan và JR Pass
  • Thời gian sử dụng dịch vụ và hoạt động không giới hạn
  • Mã ưu đãi không áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt như Universal Studios Japan và JR Pass
  • Số lượng mã ưu đãi có giới hạn và có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Xem thêm/thu gọn

Thanh Menu
Đóng