Cách dùng mã HEBATTAN

Chọn dịch vụ và nhập thông tin khách hàng

Nhập mã HEBATTAN vào mục Sử dụng Mã ưu đãi

Nhập Phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán

Mã Ưu Đãi

Top Dịch Vụ Hè Đặt Nhiều Nhất

Dịch Vụ Nổi Bật Trong Nước

Những dịch vụ nổi bật tại Thái Lan

Những dịch vụ nổi bật tại Singapore

Những dịch vụ nổi bật tại Nhật Bản

Những dịch vụ nổi bật tại Hong Kong

Dịch vụ nổi bật tại Hàn Quốc

Dịch vụ nổi bật tại Malaysia

Dịch vụ nổi bật tại Đài Loan

Điều khoản sử dụng

  • Mã ưu đãi HEBATTAN có giá trị giảm 250.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ
  • Mã ưu đãi có giá trị đến 4.08.2019
  • Mã ưu đãi không áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt như USJ và JR Pass
  • Số lượng mã ưu đãi có giới hạn và có thể hết trước thời hạn kết thúc chương trình.
  • Mã ưu đãi áp dụng khi thanh toán trên Web và App.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng