Dùng mã CUOINAM18APP - Giảm 200K trên đơn 2 Triệu

Thêm dịch vụ vào giỏ hàng

Nhập mã CUOINAM18APP tại trang Thanh Toán

Điền thông tin thẻ tín dụng và chọn Thanh Toán Ngay

CUỐI NĂM BẠN SẼ ĐI ĐÂU?

Singapore

Thái Lan

Hàn Quốc

Hong Kong

Nhật Bản

Đài Loan

Malaysia

Top dịch vụ được ưu thích nhất

Việt Nam

Top dịch vụ được ưu thích nhất

Điều khoản sử dụng

  • Chương trình có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
  • Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Klook trừ các dịch vụ liên quan đến JR Pass & Universal Studios Japan như vé vào cổng, Express Pass và các dịch vụ liên quan khác.
  • Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã 1 lần.
  • Mã ưu đãi chỉ có giá trị đối với người dùng Việt Nam
  • Mã ưu đãi "CUOINAM18" có giá trị giảm 150.000VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 2.000.000VNĐ và áp dụng đối với các đơn hàng đặt qua trang web và ứng dụng di động của Klook.
  • Mã ưu đãi "CUOINAM18APP" có giá trị giảm 200.000VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 2.000.000VNĐ và chỉ áp dụng đối với các đơn hàng đặt qua ứng dụng di động của Klook.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Một số loại thẻ tín dụng có thể tính thêm phí chuyển đổi ngoại tệ, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn để biết thêm chi tiết. Klook có quyền đình chỉ, huỷ bỏ hoặc sửa đổi chương trình khuyến mại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  Điều kiện mã 400CUOINAM18APP & 500CUOINAM18APP

  • Chương trình có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
  • Mã ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Klook trừ các dịch vụ liên quan đến JR Pass & Universal Studios Japan như vé vào cổng, Express Pass và các dịch vụ liên quan khác.
  • Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã 1 lần.
  • Mã ưu đãi chỉ có giá trị đối với người dùng Việt Nam
  • Mã ưu đãi "400CUOINAM18APP" có giá trị giảm 400.000VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 4.000.000VNĐ và áp dụng đối với các đơn hàng đặt qua ứng dụng di động của Klook.
  • Mã ưu đãi "500CUOINAM18APP" có giá trị giảm 500.000VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 4.200.000VNĐ và áp dụng đối với các đơn hàng đặt qua ứng dụng di động của Klook.
  • Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.
  • Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.
  • Một số loại thẻ tín dụng có thể tính thêm phí chuyển đổi ngoại tệ, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn để biết thêm chi tiết. Klook có quyền đình chỉ, huỷ bỏ hoặc sửa đổi chương trình khuyến mại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng