Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận US$1.3 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


Chọn dịch vụ và ngày đi

Nhập mã ưu đãi tại trang thanh toán

Điền thông tin thanh toán để hoàn tất đặt hàng

SIMs

SIM 3G/4G

WIFI

VẬN CHUYỂN

VÉ THAM QUAN

TOUR TRONG NGÀY

ẨM THỰC & SHOW

Điều khoản sử dụng

  Tiếng Việt

  • Mã ưu đãi có giá trị đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2018.
  • Mã ưu đãi có giá trị trên cả website và mobile app Klook.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả dịch vụ tại Klook
  • Mã ưu đãi CIRCO100 có giá trị giảm 100.000 VND cho 1 đơn hàng đầu tiên của 1 tài khoản/ 1 khách hàng độc nhất
  • Mã ưu đãi CIRCO18 có giá trị giảm 7%, giảm tối đa đến 500.000 VND cho 1 đơn hàng của 1 tài khoản/ 1 khách hàng độc nhất
  • Mỗi mã ưu đãi chỉ sử dụng 1 lần duy nhất
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng tại Việt Nam
  • Giá được liệt kê có thể phải chịu phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Klook khuyến cáo khách hàng không nên tạo và/ hoặc sử dụng nhiều địa chỉ email, số điện thoại và / hoặc thẻ ngân hàng khác nhau. Vì hành động này sẽ không được tính là tài khoản của một khách hàng mới và hệ thống của Klook đã được lập trình để phát hiện các trường hợp này. Nếu Klook phát hiện người dùng cố tình tạo nhiều email/ số điện thoại hoặc có dấu hiệu gian lận khuyến mại, Klook sẽ huỷ tất cả các đơn hàng có liên quan.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình, khuyến mại, giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Người dùng phải trả tất cả các khoản lệ phí hoặc phí hiện hành, như mô tả trên trang web hay ứng dụng Klook liên quan đến các dịch vụ bạn chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản lệ phí hay phí hiện hành bất kỳ lúc nào. Klook sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc được đăng trên trang web này. Bằng cách đồng ý sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo được xem như bạn đã chấp nhận bất kỳ khoản lệ phí hoặc phí hiện hành mới hoặc sửa đổi.

  English

  • This promotion is valid till 30 Jun 2018.
  • Valid for bookings made via Klook's website and mobile app.
  • Promo code is valid for all activities at Klook.
  • Promo code is only valid for Vietnamese users only.
  • Promo code CIRCO100 entitles user VND100.000 off per user per booking, applying for the 1st booking at Klook ONLY.
  • Promo code CIRCO2018 entitles user 7% off per user per booking, limited to 500.000 VND.
  • Promo code is only valid for one-time use per customer only.
  • The use of different email addresses, phone numbers and/or bank cards do not constitute a new customer. Detection of repeat users will result in cancellation of orders by Klook.
  • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable.
  • Privileges cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotional programmes, offers, discount cards, vouchers or VIP privileges, unless otherwise stated.
  • Klook reserves the right to require payment of fees or charges for any Services offered by Klook. You shall pay all applicable fees or charges, as described on this Website in connection with such Services selected by you. Klook reserves the right to change its price list for fees or charges at any time, upon notice to you, which may be sent to you by email or posted on this Website. Your use (or continue to use) of the Services offered by Klook following such notification constitutes your acceptance of any new or revised fees or charges.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng