Tải Klook, Ứng dụng tốt nhất năm 2015

Nhận HK$10 cho đơn hàng đầu tiên của bạn trên ứng dụng bằng cách sử dụng mã khuyến mãi 'mobile10'


Đặt phần ăn và nhập mã BURGERKINGVN

Nhập COUPON KLOOK nhận qua email tại Trang Thanh Toán

Điền thông tin cá nhân và thẻ để thanh toán

Ưu đãi độc quyền từ Burger King

Vé Tham Quan

Sim

Wifi

Đưa đón sân bay

Bus Tour

Tham quan & Ngắm cảnh

Điều khoản sử dụng

  TIẾNG VIỆT

  • Chương trình khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
  • Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam
  • Giá hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.

  ÁP DỤNG CHO MÃ ƯU ĐÃI BURGERKINGVN a. Ưu đãi chỉ hiệu lực đối với các đơn hàng được thực hiện qua ứng dụng di động Klook sử dụng mã ưu đãi “BURGERKINGVN” khi thanh toán. b. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho tất cả 2 dịch vụ của Klook. https://www.klook.com/activity/7351-voucher-burger-king-ho-chi-minh-city https://www.klook.com/activity/7370-voucher-burger-king-ha-noi/ c. Mỗi tài khoản của mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần. d. Mỗi người dùng chỉ được hưởng ưu đãi trên 1 PHẦN ĂN của 1 GÓI DỊCH VỤ. Nếu người dùng mua từ 2 gói dịch vụ HOẶC phần ăn trở lên, mức giá của gói dịch vụ / phần ăn thứ 2 trở đi sẽ áp dụng bằng với mức giá của Klook trên website và ứng dụng. e. Người dùng phải xuất trình voucher trên ứng dụng Klook để được nhận ưu đãi KHI ĐẶT MÓN tại cửa hàng. Voucher in hoặc voucher nhận qua email sẽ không được chấp nhận. f. Người dùng có thể sử dụng voucher để nhận ưu đãi từ 10:00 sáng đến 10:00 mỗi ngày tại các cửa hàng Burger King ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được liệt kê tại trang dịch vụ trên website và ứng dụng Klook. g. Với mã ưu đãi, người dùng được giảm 25.000 VND cho phần Chicken Nuggets Combo giá 70.000 VND HOẶC giảm 29.000 VND cho phần Whopper BBQ Bacon Cheese Combo trị giá 144.000 VND.

  ÁP DỤNG CHO COUPON KLOOK

  a. Coupon sẽ được gửi qua email trong vòng 24h. Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra smap/junk box. b. Coupon có giá trị giảm 200.000 VND cho 1 đơn hàng/ 1 người dùng trên ứng dụng di động c. Coupon có giá trị đến ngày 31 tháng 12, 2017. d. Coupon chỉ được sử dụng 1 lần

  ENGLISH

  • This promotion is valid from 01 Nov 2017 till 31 December 2017.
  • Promo code is valid for Vietnam users only.
  • Prices listed may be subject to service charge and prevailing government taxes where applicable.
  • Privileges cannot be exchanged for cash or used in conjunction with other promotional programmes, offers, discount cards, vouchers or VIP privileges, unless otherwise stated.
  • Klook reserves the right to require payment of fees or charges for any Services offered by Klook. You shall pay all applicable fees or charges, as described on this Website in connection with such Services selected by you. Klook reserves the right to change its price list for fees or charges at any time, upon notice to you, which may be sent to you by email or posted on this Website. Your use (or continue to use) of the Services offered by Klook following such notification constitutes your acceptance of any new or revised fees or charges.

  FOR PROMO CODE BURGERKINGVN a. Valid for bookings made via Klook's app using promo code "BURGERKINGVN" upon checkout b. Promo code is valid for 2 activities  https://www.klook.com/activity/7351-voucher-burger-king-ho-chi-minh-city https://www.klook.com/activity/7370-voucher-burger-king-ha-noi/ c. Promo code is valid for ONE-TIME use per customer only.  d. Discount is applied for ONE package, AND ONE unit per package only. If users purchase more than 1 package OR 1 unit, rates for the 2nd package/unit onward will be applied as per Klook's price on website/ application. e. Customers need to present voucher on Klook application for validation UPON ORDERING. Printed voucher or emailed voucher is not accepted. Each patron can redeem one coupon per visit f. Voucher can only be redeemed between 10:00am-10:00pm, daily at Burger King's stores in Ho Chi Minh & Hanoi which are listed at activity's page. g. Promo code is entitles user 25.000 VND Discount for a 70.000 VND Chicken Nuggets Combo OR 29.000 VND Discount for a 144.000 VND Whopper BBQ Bacon Cheese Combo.

  FOR KLOOK’S COUPON CODE a. Coupon code is sent via email within 24 hours. If you have not receive the email, kindly check your spam/junk box. b. Coupon code entitles user 200.000 VND off per user per booking, applied for bookings on Klook application. c. Coupon code is valid till 31 December 2017. d. Coupon code is valid for one-time use only.

Xem thêm

Thanh Menu
Đóng