Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Cài đặt Tài Khoản Làm sao để đổi password?

Làm sao để đổi password?

Đăng nhập vào trang web của chúng tôi tại www.klook.com, chọn mục tài khoản của bạn ở góc trên bên phải, sau đó chọn 'Cài đặt'. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mật khẩu mới. Lưu ý rằng mật khẩu của bạn phải phân biệt chữ hoa chữ thường và phải bao gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm 1 số.

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?