Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Quy trình Thanh toán Giao dịch của tôi có được bảo mật không?

Giao dịch của tôi có được bảo mật không?

Thông tin của bạn sẽ luôn an toàn vì chúng tôi sử dụng bảo mật cổng thanh toán của bên thứ ba. Klook không hề lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách, dù bạn có lựa chọn 'Lưu thông tin thẻ' thì mọi thông tin thẻ tín dụng của bạn đều được mã hóa và lưu giữ với cổng thanh toán của chúng tôi - và Klook cũng không có quyền truy cập thông tin thẻ của bạn.

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?