Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Quy trình Thanh toán Tôi nhận được 2 hóa đơn PayPal cho một đơn hàng. Có phải Klook đã tính tiền tôi hai lần không?

Tôi nhận được 2 hóa đơn PayPal cho một đơn hàng. Có phải Klook đã tính tiền tôi hai lần không?

Thông thường PayPal sẽ chỉ gửi về một hóa đơn. Lỗi gặp phải có thể gây ra bới trục trặc hệ thống từ PayPal. Xin liên hệ với chúng tôi qua "Hỏi đáp Klook" và gửi yêu cầu "Báo cáo vấn đề về đơn hàng" với thông tin đơn hàng của bạn và chúng tôi sẽ xác nhận số đơn hàng chúng tôi đã nhận được.

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?