Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Quy trình Thanh toán Làm sao tôi biết được chính xác dịch vụ bao nhiêu tiền?

Làm sao tôi biết được chính xác dịch vụ bao nhiêu tiền?

Trước tiên, xin chọn đơn vị tiền tệ theo ý bạn trên mục menu ở website hoặc trong phần cài đặt trên ứng dụng của bạn. Kiểm tra phí dịch vụ theo đơn vị tiền tệ của bạn bằng cách chọn đơn vị dịch vụ để xem mức phí phải trả. Xin lưu ý rằng, vì biến động tiền tệ, mức phí cho cùng một dịch vụ có thể thay đổi.

Klook không thu bất kỳ khoản phí xử lý nào ngoài số tiền được nêu trên trang của chúng tôi, ngân hàng phát hành thẻ của bạn sẽ tính phí giao dịch nước ngoài khi bạn thanh toán bằng ngoại tệ. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trước khi mua dịch vụ.

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?