Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Thẻ & Vé Tàu Europe Rail Tôi có được nhận ưu đãi cho học sinh sinh viên không nếu tôi có thẻ học sinh quốc tế (international student card)?

Tôi có được nhận ưu đãi cho học sinh sinh viên không nếu tôi có thẻ học sinh quốc tế (international student card)?

Rất tiếc, chúng tôi không áp dụng ưu đãi cho các du học sinh mang thẻ học sinh quốc tế, nhưng nếu bạn dưới 25 tuổi, bạn có thể nhận ưu đãi cho thiếu niên thay vào đó, ưu đãi tùy theo tuyến đường và nhà cung cấp.

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?