Xin chào.Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Trợ giúp Quy trình đặt dịch vụ Xác nhận tức thời là gì? Dấu hiệu sấm sét có ý nghĩa như thế nào? Tôi phải làm gì nếu tôi không nhận được voucher của mình?

Xác nhận tức thời là gì? Dấu hiệu sấm sét có ý nghĩa như thế nào? Tôi phải làm gì nếu tôi không nhận được voucher của mình?

Khi bạn thấy chữ 'Tức thời' trên thông tin của hoạt động, điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được voucher đã đặt trong vòng 5 phút. Nếu bạn không nhận được voucher xin hãy kiểm tra hộp thư Spam trước .

Trong số ít trường hợp bạn không nhận được e-voucher ngay lập tức sau khi đặt dịch vụ 'xác nhận tức thời', nhân viên Hỗ trợ của Klook sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ để hỗ trợ bạn. Với các trường hợp khẩn cấp, xin liên hệ với chúng tôi qua ""Hỏi đáp Klook"" và gửi yêu cầu ""Xem trạng thái đơn hàng hiện có"".

Thông tin này hữu ích với bạn chứ?