Nơi bạn muốn đến

Bạn không nên bỏ lỡ

Bán chạy
US$ 80.45
Đặt cho ngày 25/9/2021 trở đi

Tour du lịch riêng đến Tây An cổ kính trong 2 ngày

5.0 2 đánh giá | 400+ Đã được đặt
US$ 233.25
Đặt cho ngày 25/9/2021 trở đi
US$ 97.90
Đặt cho ngày 25/9/2021 trở đi

Tour Riêng Pháp Môn Tự (Famen) & Càn Lăng (Qianling)

5.0 2 đánh giá | 200+ Đã được đặt
US$ 122.80
Đặt cho ngày 25/9/2021 trở đi

Mount Hua Walking Day Tour

4.5 2 đánh giá | 100+ Đã được đặt
US$ 92.79
Đặt cho ngày 24/9/2021 trở đi

Hoạt động khác gần Tây An

Điểm du lịch gần đây