${news.title}

Không tính phí đặt vé

Vé Europe Rail

Đặt các vé đến các điểm đến khác nhau tại Châu Âu

Tiện lợi hơn

Ngắm cảnh đẹp

Tiết kiệm chi phí & thời gian

Mẹọ du lịch bằng tàu ở Châu Âu

Bình luận (2,994) 4.6
 • Chung 6/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Eurail Global Pass

  Kinh nghiệm nếu muốn đi du lịch nhiều thành phố ở Châu Âu thì nên mua trước khi đi ít nhất 1 tháng để KLOOK chuyển phát Global pass về Việt Nam kịp (mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày). Khi đi tàu đi qua các nước thì bắt buộc phải đặt chỗ trước (Chi phí đặt chỗ mất thêm tầm 5-25 Euro) nếu không sẽ bị phạt gấp đôi phí đặt chỗ trên các tàu bắt buộc đặt chỗ này (đặc biệt là tàu Pháp). Việc book giữ chỗ cũng nên thực hiện trước ít nhất 3 ngày để đảm bảo có còn chỗ. Kinh nghiệm nếu muốn đi du lịch nhiều thành phố ở Châu Âu thì nên mua trước khi đi ít nhất 1 tháng để KLOOK chuyển phát Global pass về Việt Nam kịp (mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày). Khi đi tàu đi qua các nước thì bắt buộc phải đặt chỗ trước (Chi phí đặt chỗ mất thêm tầm 5-25 Euro) nếu không sẽ bị phạt gấp đôi phí đặt chỗ trên các tàu bắt buộc đặt chỗ này (đặc biệt là tàu Pháp). Việc book giữ chỗ cũng nên thực hiện trước ít nhất 3 ngày để đảm bảo có còn chỗ.
 • trinh 2/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Eurail Global Pass

  tiện lợi, nhanh chống, tiết kiệm, đỡ lo lắng khi mua vé chỉ đặt chỗ thôi là đi nhanh tiện lợi, nhanh chống, tiết kiệm, đỡ lo lắng khi mua vé chỉ đặt chỗ thôi là đi nhanh
 • Phan Thi thuy 5/8/2019

  Đánh giá cho: Vé Europe Rail

  Nếu để cho khách hàng chủ động chọn ghế ngồi trên sơ đồ của tàu thì tốt hơn, vì chúng tôi ngồi ngay cửa toilet nên rất phiền phức, không nghỉ ngơi được, và chuyến tàu này không hiể sao bị đến Amsterdam chậm 30 phút. Nếu để cho khách hàng chủ động chọn ghế ngồi trên sơ đồ của tàu thì tốt hơn, vì chúng tôi ngồi ngay cửa toilet nên rất phiền phức, không nghỉ ngơi được, và chuyến tàu này không hiể sao bị đến Amsterdam chậm 30 phút.
 • trinh 4/1/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  vé sử dụng dễ dàng nhưng có lẻ đi nhiều mới nên mua đi ít thì khỏi mua cũng ok ko đắt hơn bao nhiu vé sử dụng dễ dàng nhưng có lẻ đi nhiều mới nên mua đi ít thì khỏi mua cũng ok ko đắt hơn bao nhiu
 • thi trang 4/1/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  có mua cũng đc ko mua cũng đc do it di chuyên. néu đi nhiều thì nên mua có mua cũng đc ko mua cũng đc do it di chuyên. néu đi nhiều thì nên mua
 • SIAW FUNG 19/8/2019
  The half fare card was value for money as it also provide 50% discount to transportation in Switzerland and most importantly includes Jungfraujoch Top of Europe. Received the half fare card within a week and complimentary travel accessories from Klook. Thẻ một nửa giá trị là đáng đồng tiền vì nó cũng cung cấp giảm giá 50% cho giao thông vận tải ở Thụy Sĩ và quan trọng nhất bao gồm Jungfraujoch Top of Europe. Nhận được một nửa thẻ giá vé trong vòng một tuần và các phụ kiện du lịch miễn phí từ Klook.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • Othman 17/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  Very secured purchase. Such an easy transaction, no hassle at all! All you need to do is save the PDF version and flash it whenever u need to use it. and most importantly, it is the best price you can ever find anywhere. I have no idea how Klook does it but it definitely saved us a lottttt. You would definitely need to get this if you plan to go on the train a lot. Plan your trip well and don't go up Jungfraujoch if you don't have the budget too. I think it's quite a rip off. even with the STB it is still expensive. Mua rất an toàn. Như một giao dịch dễ dàng, không có rắc rối nào cả! Tất cả những gì bạn cần làm là lưu phiên bản PDF và flash nó bất cứ khi nào bạn cần sử dụng nó. và quan trọng nhất, đó là mức giá tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi không biết làm thế nào Klook làm điều đó nhưng nó chắc chắn đã tiết kiệm cho chúng tôi một lottttt. Bạn chắc chắn sẽ cần phải có được điều này nếu bạn có kế hoạch đi trên tàu rất nhiều. Lên kế hoạch tốt cho chuyến đi của bạn và đừng đi lên Jungfraujoch nếu bạn cũng không có ngân sách. Tôi nghĩ rằng đó là một sự lột xác. ngay cả với STB vẫn còn đắt.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • NUR HIDAYAH BINTI 17/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  Best experience I have ever had. Switzerland is so beautiful! We went there during winter and despite cold weather, it was fun. Went up to Jungfrau and get 25% using swiss pass. No reservation needed for all train I used. Definitely will come again during another season. Kinh nghiệm tốt nhất tôi từng có. Thụy Sĩ thật đẹp! Chúng tôi đã đến đó trong mùa đông và mặc dù thời tiết lạnh, nó rất vui. Đã đi đến Jungfrau và nhận 25% bằng cách sử dụng swiss pass. Không cần đặt trước cho tất cả các chuyến tàu tôi đã sử dụng. Chắc chắn sẽ trở lại trong một mùa khác.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • JUN HYOUNG 9/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  Very convenient while I was travelling with my parents. If I was with out traveling this, it would be very tough time. I sincerely highly recommend this app because it has a wide range of package products including travel pass for each country. Rất thuận tiện khi tôi đi du lịch với bố mẹ. Nếu tôi không đi du lịch này, đó sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn. Tôi chân thành đánh giá cao ứng dụng này vì nó có một loạt các sản phẩm trọn gói bao gồm cả thẻ du lịch cho mỗi quốc gia.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • Bindu 9/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  The pass was cheaper than most other places selling them, also, hassle-free in getting them. Managed to see quite a bit of Switzerland with the help of the passes. The train journeys were extremely scenic. Đèo rẻ hơn so với hầu hết những nơi khác bán chúng, cũng vậy, không gặp rắc rối trong việc lấy chúng. Quản lý để thấy khá nhiều của Thụy Sĩ với sự giúp đỡ của những đường chuyền. Các chuyến tàu là vô cùng phong cảnh.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • YUET TO 7/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  I really recommend to buy the travel pass here. It is convenient to use, you even do not have to print it out, just need to show the mobile pass. You can get most of the trains and cable cars free, some of them only have discounts. But you can still save lots of money by using this pass. Tôi thực sự khuyên bạn nên mua thẻ du lịch ở đây. Nó rất thuận tiện để sử dụng, bạn thậm chí không phải in nó ra, chỉ cần hiển thị thẻ di động. Bạn có thể nhận được hầu hết các chuyến tàu và cáp treo miễn phí, một số trong số họ chỉ có giảm giá. Nhưng bạn vẫn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách sử dụng thẻ này.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • Swee Ling 6/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  fantastic travel experience to explore Switzerland from end to end via train, bus and boat! its so convenient and hassles free. You can get a cheaper Swiss Travel Pass if you direct purchase from Klook. kinh nghiệm du lịch tuyệt vời để khám phá Thụy Sĩ từ đầu đến cuối thông qua tàu, xe buýt và thuyền! thật tiện lợi và phức tạp miễn phí Bạn có thể nhận được Thẻ du lịch Thụy Sĩ rẻ hơn nếu bạn mua trực tiếp từ Klook.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • PUI WAI 16/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  The most convenient and beautiful way to travel Switzerland with this e-pass, Swiss trains are well developed and scheduled for you to plan the itinerary. You are essentially sight-seeing in the train while you're on the way. Cách thuận tiện và đẹp nhất để du lịch Thụy Sĩ với e-pass này, các chuyến tàu Thụy Sĩ được phát triển và lên lịch trình để bạn lên kế hoạch cho hành trình. Bạn cơ bản là nhìn thấy trên tàu trong khi bạn đang trên đường.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • Liyana 6/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  We had both hardcopy and soft copy of the Swiss Travel Pass. It was very convenient for us to board the trains and travel between cities (Zurich - Lucerne - Interlaken - Zermatt). We were not required to pay additional charges. The pass also includes the buses and trams within the cities. In addition, we enjoyed discounted prices for the attractions and some were free. We saved a lot on the cost of traveling and attractions by using the pass. Chúng tôi đã có cả bản cứng và bản mềm của Thẻ du lịch Thụy Sĩ. Nó rất thuận tiện cho chúng tôi lên tàu và đi lại giữa các thành phố (Zurich - Lucerne - Interlaken - Zermatt). Chúng tôi không phải trả thêm phí. Đèo cũng bao gồm xe buýt và xe điện trong thành phố. Ngoài ra, chúng tôi rất thích giảm giá cho các điểm tham quan và một số miễn phí. Chúng tôi đã tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại và các điểm tham quan bằng cách sử dụng thẻ.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • WING SZE 15/8/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  The trip was so good, very stunning, thank you klook for the ticket which truly convenient, love it and highly recommend. Chuyến đi thật tuyệt vời, rất ấn tượng, cảm ơn bạn klook vì chiếc vé thật sự tiện lợi, yêu thích và rất khuyến khích.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu
 • STEPHANIE YIENG ROEI 31/7/2019

  Đánh giá cho: Thẻ Swiss Travel

  Super super convenient Single pass usable on all kinds of transport all over Switzerland! Be it train, tram, boat, bus and even can be as museum ticket! Discounts on some attractions applies too when you show this Swiss Pass🎈! It has made my Swiss journey so much easier and wonderful. Siêu siêu tiện lợi Một lượt có thể sử dụng trên tất cả các loại phương tiện giao thông trên khắp Thụy Sĩ! Có thể là xe lửa, xe điện, thuyền, xe buýt và thậm chí có thể là vé bảo tàng! Giảm giá cho một số điểm tham quan cũng áp dụng khi bạn hiển thị Swiss Pass🎈 này! Nó đã làm cho hành trình Thụy Sĩ của tôi trở nên dễ dàng và tuyệt vời hơn nhiều.
  Đã dịch đánh giá. Hiển thị đánh giá ban đầu

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm sao để đặt vé tàu với KLOOK?

Rất đơn giản! Chỉ cần nhập thành phố xuất phát và đi đến, chọn thêm ngày, giờ khởi hành (và quay về), nêu rõ số khách đi, chọn nút tìm kiếm và bạn sẽ nhận được danh sách lịch trình tàu để chọn và mua vé.

Tôi nên mua vé trước bao lâu?

Thời gian mua trước có thể tùy vào tuyến tàu bạn chọn, và cũng tùy theo quốc gia và loại tàu, nhưng phần lớn các vé tàu Châu Âu có thể được đặt từ 90 ngày trước thời gian tàu khởi hành. Bên dưới có liệt kê các khung giờ gợi ý* để đặt vé dựa theo một số loại tàu và tuyến đường phổ biến:

== Tàu Nội Địa == TGV (trong nước Pháp): trước 90 ngày ICE (trong nước Đức): trước 180 ngày Railjet (trong nước Áo): trước 90 ngày Freccirarossa, Frecciaasgento và Frecciabianca (trong nước Ý): trước 120 ngày NTV (trong nước Ý): trước 120 ngày AVE (trong nước Tây Ban Nha): trước 75 ngày National Rail (UK): trước 75 ngày

== Tàu Quốc Tế == Eurostar (London đến/từ Paris, Brussels và Amsterdam): trước 180 ngày Thalys (Paris đến/từ Brussels và Amsterdam): trước 90 ngày ICE (Germany đến/từ các nước lân cận): trước 180 ngày TGV (France đến/từ các nước lân cận): trước 90 đến 120 ngày TGV Lyria (Paris đến/từ Geneva và Zurich): trước 120 ngày Berlin-Warsaw Express: trước 60 ngày

== Night Trains (Tàu Đêm) == Intercites de Nuit (trong nước Pháp): trước 90 ngày Italian night trains: trước 90 ngày OBB Night Train (Austria đến/từ các nước lân cận): trước 180 ngày Thello (Paris đến/từ Milan và Venice): trước 120 ngày Lusitaina (Madrid đến/từ Lisbon): trước 60 ngày

== Swiss Scenic Trains (Tàu ngắm cảnh Thụy Sĩ)== Glacier Express (Zermatt - Brig - Chur / St. Moritz): trước 90 ngày GoldenPass Line (Luzern - Interlaken - Zweisimmen - Montreux): trước 90 ngày Bernina Express (Chur/Davos - St. Moritz - Tirano - Lugano): trước 90 ngày Gotthard Panorama Express (Luzern - Fluelen - Bellinzona - Lugano): trước 90 ngày

 • Có thể thay đổi

Tôi phải làm gì nếu vé không mở bán?

Vé tàu Châu Âu thường mở bán trước 90 ngày, nếu bạn không tìm được vé bạn muốn mua, có thể vé của bạn chưa được mở bán.

Tại sao tôi không thể tìm thấy loại tàu tôi muốn đặt?

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn không thể tìm và đặt chuyến tàu bạn cần:

(1) Tàu đã hết chỗ , hoặc (2) Tàu chưa mở bán vé để đặt, hoặc (3) Tuyến tàu hiện tạm đóng đặt vé để theo dõi công việc bảo trì, hoặc (4) Tuyến tàu có thể có hơn hai trạm chuyển (hệ thống của chúng tôi sẽ lọc ra bất kỳ tuyến tàu nào với hơn hơn trạm chuyển để có thể đem đến cho bạn kết quả với chuyến tàu trực tiếp nhất trong các chuyến)

Tôi có thể đảm bảo giá vé từ 24 đến 72 giờ không?

Hiện không thể đảm bảo giá vé tàu với Klook. Để đảm bảo giá vé, Klook khuyên bạn nên mua sớm nhất có thể sau khi chọn

Trung tâm Hỗ trợ Klook