Nơi bạn muốn đến

Nhận ngay credit tích điểm từ Klook khi hoàn thành một dịch vụ bất kỳ

Tìm hiểu cách nhận giảm giá cho đơn hàng tiếp theo bằng cách hoàn thành dịch vụ tại Klook và để lại đánh giá

Klook credits là gì

Người dùng Klook có thể nhận được credits cho dịch vụ họ đặt tại Klook.com hoặc ứng dụng Klook. Khi nhận đủ credits, bạn có thể dùng các credtis này để nhận giảm giá cho đơn hàng tiếp theo

10 credits = 1 Đô la Hồng Kông. Giá trị của credits theo các loại ngoại tệ khác sẽ được quy đổi theo tỉ giá tại thời điểm thanh toán đơn hàng

Nhận credits bằng cách nào?

Hoàn thành dịch vụ tại Klook

Khi hoàn thành 1 dịch vụ tại Klook, bạn sẽ nhận được 1 đến 5% Klook credits dựa trên giá của dịch vụ. Credits sẽ hiển thị trong tài khoản Klook của bạn 2 ngày sau khi hoàn tất dịch vụ

Để lại đánh giá

Sau khi hoàn tất dịch vụ Klook, bạn có thể để lại đánh giá. Với mỗi đánh giá, bạn sẽ nhận được 80 credits, hiển thị ngay lập tức trong tài khoản của bạn

Dùng Credits như thế nào?

Once you've earned 10 credits,Sau khi nhận được ít nhất 10 credits, bạn có thể sử dụng credits để được giảm giá cho đơn hàng tiếp theo