Nơi bạn muốn đến

Penang 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về Penang

Trang
Đăng 161 ngày trước
Tôi đã không thể tham gia chuyến tham quan, nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của người lái xe, cố gắng liên hệ với chúng tôi và rất lịch sự.

Trải nghiệm văn hoá nổi bật ở Penang

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!