Nơi bạn muốn đến

TP Hồ Chí Minh 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về TP Hồ Chí Minh

Vo Thi
Đăng 116 ngày trước
Hôm nay tôi và bạn tôi đã dành thời gian để chơi thử trò chơi này. Chúng tôi đặt vé với thời gian: 9h - 11h sáng. Lúc đó không quá đông nên chúng tôi có thể có nhiều không gian để chơi. Chúng tôi đã có thời gian tuyệt vời ở đây.

Công viên chủ đề nổi bật ở TP Hồ Chí Minh

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!