Nơi bạn muốn đến

Koh Samui 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về Koh Samui

Đánh giá cho: Lớp Nấu Ăn SITCA Thái
Ying
Đăng 225 ngày trước
Giáo viên thoải mái và sôi nổi trong lớp, và tiếng Anh được sử dụng rất dễ hiểu. Đừng sợ trở ngại về ngôn ngữ! Một trải nghiệm rất thú vị và đặc biệt.

Trải nghiệm văn hoá nổi bật ở Koh Samui

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!