Nơi bạn muốn đến

Palawan 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về Palawan

CHI WEN
Đăng 277 ngày trước
Bạn có thể cho hươu cao cổ ăn ở khoảng cách bằng không với các con vật, nhưng hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên công viên để giữ khoảng cách an toàn!

Thiên nhiên & Đời sống hoang dã nổi bật ở Palawan

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!