Nơi bạn muốn đến

Luang Prabang 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về Luang Prabang

ai choong
Đăng 288 ngày trước
Kinh nghiệm tốt đẹp. Bạn phải dậy sớm vào buổi sáng lạnh. Vì có nhiều nhà sư, đừng quá hào phóng trong mỗi lần cúng dường lol

Trải nghiệm văn hoá nổi bật ở Luang Prabang

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!