Nơi bạn muốn đến

Paris 2021 Có Gì Đặc Biệt?

ĐÃ CHỌN
${item.name}
Xóa chọn
SingapoRediscovers Vouchers
Dine & Discover NSW eligible

${searchActivityTotal}

Cảm nhận về Paris

TSUNG HAN
Đăng 164 ngày trước
Đến Saint-Michel tham quan nhà thờ trên núi thì phải mua thẻ nhanh, rất tiện, có thể vào thẳng địa điểm bằng cách quét mã vạch

Đời sống thành thị nổi bật ở Paris

Yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại

Oops! Đến đây là hết trang rồi!