Bên cạnh hình thức thanh toán qua thẻ credit/debit hoặc PayPal, bạn nay có thể thanh toán khi đặt vé và dịch vụ Klook với ví điện tử MoMo (hình thức này hiện chỉ áp dụng cho Website, còn trên App sẽ sớm được cập nhật trong thời gian tới).

Hướng dẫn thanh toán trên Klook qua Website (trên laptop)

Bước 1:

Từ màn hình dịch vụ Klook, chọn ‘Đặt hàng

 

Bước 2:

Ở màn hình thanh toán, chọn ‘Loại thanh toán‘ là ‘MoMo E-Wallet‘, rồi bấm ‘Thanh toán ngay

 

Bước 3:

Thông tin QR code của đơn hàng sẽ được hiển thị. Hãy sử dụng App MoMo hoặc ứng dụng Camera hỗ trợ QR code để quét mã.

 

Hướng dẫn thanh toán trên Klook qua Website (trên mobile)

Bước 1:

Từ màn hình dịch vụ Klook, chọn ‘Đặt hàng

Bước 2:

Ở màn hình thanh toán, chọn ‘Loại thanh toán‘ là ‘MoMo E-Wallet‘, rồi bấm ‘Thanh toán ngay

Bước 3:

Màn hình hiển thị chi phí thanh toán, hãy chọn ‘Thanh toán bằng ứng dụng MoMo‘ để chuyển sang app MoMo.

Hướng dẫn đăng kí sử dụng ví điện tử MoMo

>> Thanh toán dễ dàng, thả ga tự túc cùng Klook ngay nào! 

Facebook Comments