Ở đâu khi đến Tokyo: Shibuya hay Shinjuku

Shibuya và Shinjuku – Đâu là nơi bạn thuộc về? Tokyo là một thành phố lớn nhộn nhịp với 23 quận mà mỗi quận đều … Continue reading Ở đâu khi đến Tokyo: Shibuya hay Shinjuku