Hành trình ngắm hoa anh đào ở Tokyo, Kyoto, Hiroshima và Osaka

Bài dự thi cuộc thi viết và ảnh du lịch “Tự do khám phá” của bạn Phan Thu Nga, trải nghiệm ngắm hoa anh đào tại Nhật … Continue reading Hành trình ngắm hoa anh đào ở Tokyo, Kyoto, Hiroshima và Osaka