Nơi bạn muốn đến

Thẻ Ngày Tres Pinos Beach Resort

5.0
(1 Đánh giá)
Yêu thích
activity-icon Hoàn huỷ có điều kiện*
activity-icon Vé mở
activity-icon Xuất trình vé điện tử hoặc in voucher
  • Treat yourself with a quick getaway and rediscover nature when you visit Tres Pinos Beach Resort in Infanta, Quezon!
  • Feel relaxed in this serene environment as you swim in the beach or dip in their infinity pool with an unparalleled view of the Pacific
  • Grab your family or friends, and enjoy a full-day access to this resort with this Klook Day Pass
  • This activity is open-dated and is valid for 6 months after date of booking

Các gói dịch vụ

Vui lòng chọn ngày & gói dịch vụ

Xin chọn ngày tham quan

Xem trạng thái dịch vụ

Loại gói dịch vụ

Day Pass

Số lượng

US$ 4.05

Vui lòng hoàn tất các mục yêu cầu để chuyển đến bước tiếp theo

Về dịch vụ này

Infinity Pool at Tres Pinos Beach Resort
Tres Pinos Beach Resort beach front
Tres Pinos Beach Resort
Tres Pinos Beach Resort beach front
Tres Pinos Beach Resort

Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn thắc mắc về dịch vụ này? Chat với Klook!