Nơi bạn muốn đến

US$ 58.55 67.25

  • Có thể đặt ngay hôm nay
    Đặt trước cho ngày mai
    Ngày sớm nhất có hiệu lực:
    Hiện không thể đặt
    Xác nhận tức thời

Nhận ngay credit tích điểm từ Klook khi hoàn thành một dịch vụ bất kỳ

Nhận 5% ưu đãi cho đơn hàng đầu tiên trên ứng dụng Klook với mã giảm giá BetterOnApp
ƯU ĐÃI ĐỘC QUYỀN

Mã ưu đãi:

Yayyy! Bạn sẽ được giảm cho đơn hàng này khi nhập mã khuyến mãi trên ứng dụng Klook!

Không, cám ơn! Tôi không muốn nhận ưu đãi