Nơi bạn muốn đến

Trải nghiệm đi thuyền mạo hiểm ở Kaituna

Yêu thích
activity-icon Hoàn huỷ có điều kiện*
activity-icon Xuất trình vé điện tử hoặc in voucher
activity-icon Thời hạn:3 giờ 15 phút
activity-icon Tiếng Anh
activity-icon Tour ghép
activity-icon Đón tại khách sạn
activity-icon 2-45 khách / đoàn

Các gói dịch vụ

Vui lòng chọn ngày & gói dịch vụ

Xin chọn ngày tham gia

Xem trạng thái dịch vụ

Loại gói dịch vụ

Kaituna Whitewater Rafting Experience

Số lượng

US$ 83.65

Vui lòng hoàn tất các mục yêu cầu để chuyển đến bước tiếp theo

Về dịch vụ này

Kaituna Whitewater Rafting Experience
Have fun traveling along the rushing waters of the Kaituna River with your group
Kaituna Whitewater Rafting Experience
Enjoy the instruction and help from certified instructors and river guides, and go on an adventure without fear
Kaituna Whitewater Rafting Experience
Take on a challenging white water rafting journey and face the rapids head on with your best friends
Kaituna Whitewater Rafting Experience
Bring your best buddies for a trip full of laughter and fun that you'll surely never forget

Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn thắc mắc về dịch vụ này? Chat với Klook!