Nơi bạn muốn đến

Lớp Học Thiền & Yoga 2N1Đ Tại Onna Village

100+ Đã được đặt
Yêu thích
Enhanced Health & Hygiene Measures are being implemented for this activity. Please check the activity highlights below for more details
activity-icon Hoàn huỷ có điều kiện*
activity-icon Vé theo ngày cố định
activity-icon Xuất trình vé điện tử hoặc in voucher
activity-icon Tiếng Anh/Tiếng Quan Thoại/Tiếng Nhật
activity-icon Tour ghép
activity-icon Đón tại điểm hẹn
  • Learn more about this activity’s Enhanced Health & Hygiene Measures
  • Enjoy ovenright health experience, exercise and wellness during your trip to Okinawa at the Absolute Sanctuary in Onna village
  • Choose from 2 exciting programs – all designed to focus on giving your body the care it deserves
  • Strengthen your core and improve your balance with fun group Meditation & Yoga classes lead by an expert instructor

Các gói dịch vụ

Vui lòng chọn ngày & gói dịch vụ

Xin chọn ngày tham gia

Xem trạng thái dịch vụ

Loại gói dịch vụ

1D2N Morning healing package

1D2N Night healing package

Số lượng

Bạn không thể chọn quá 20 với gói này

US$ 123.45

Vui lòng hoàn tất các mục yêu cầu để chuyển đến bước tiếp theo

Về dịch vụ này

  • Enjoy a overnight health recovery, exercise and wellness during your trip to Okinawa at the Absolute Sanctuary in Onna village
  • Choose from 2 exciting programs – all designed to focus on giving your body the care it deserves
  • Strengthen your core and improve your balance with fun group Meditation & Yoga classes lead by an expert instructor
1N2D Meditation & Yoga Healing Course at Onna Village
Experience a relaxing yoga class at Morning healing package
1N2D Meditation & Yoga Healing Course at Onna Village
Enjoy refreshment at Night healing Course
1N2D Meditation & Yoga Healing Course at Onna Village
Fresh and organic food retrieve energy in your body.
1N2D Meditation & Yoga Healing Course at Onna Village
Have fun with your stay in quiet and relax room !

Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn thắc mắc về dịch vụ này? Chat với Klook!