Nơi bạn muốn đến

Trải Nghiệm Massage Yushoguoyi Tại Đài Nam

4.6
(18 Đánh giá)
200+ Đã được đặt
Yêu thích
activity-icon Miễn phí hoàn huỷ trước khi sử dụng dịch vụ
activity-icon Vé mở
activity-icon Xuất trình vé điện tử hoặc in voucher
activity-icon Tiếng Anh/Tiếng Quan Thoại
  • Treat yourself to a rejuvenating massage experience at any Yushoguoyi Spa branch!
  • Experience Chinese medicine theory-based massage techniques incorporated by therapists
  • Enjoy freshly-cooked Tremella medlar sweet soup, tea, and healthy snacks included in the packages
  • Pair a Meridian Massage with a Foot Spa and Foot Massage package for optimum relaxation

Các gói dịch vụ

兌換期內皆可兌換此方案(需電話預約)

Loại gói dịch vụ

Foot Spa + Foot Massage (60 Minutes)Foot Spa + Foot Massage (90 Minutes)Meridian Massage (60 Minutes)

Oil Massage (90 Minutes)

Số lượng

US$ 25.19 US$ 28.85

Vui lòng hoàn tất các mục yêu cầu để chuyển đến bước tiếp theo

Về dịch vụ này

Chinese medicine theory-based massage technique at Yushoguoyi spa
Let Yushoguoyi’s professional therapists deliver unique Chinese massage techniques
foot massage at Yushoguoyi spa
Heal your aching feet when you book the package with foot spa and foot massage
back massage at Yushoguoyi spa
Relax, lay down, and feel all your stress melting away
Jade Belt Hot Pack at Jade Belt Hot Pack
Check out the Jade Belt Hot Pack included in the 100-Minute package

Địa điểm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn thắc mắc về dịch vụ này? Chat với Klook!