ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรางวัลยอดเยี่ยมของ Klook

รับส่วนลด US$1.3 สำหรับการจองครั้งแรกของคุณผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยรหัสโปรโมชั่น 'mobile10'


ไอเท็มเด็ดพกติดแพลนไว้

จองครบ 3,000 บาท เลือกเลยอยากบินจีน เวียดนาม หรือ ไทยกับนกแอร์

เงื่อนไขและข้อตกลง

  • รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2562 (2019)
  • รหัสโปรโมชันนี้สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน KLOOK
  • สิทธิพิเศษ 1: รับส่วนลดจองตั๋วเดินทางบินกับนกแอร์ เส้นทางประเทศจีน 500 บาทเพียงใส่รหัส ก่อนทำการชำระเงินหลังจากทำการจองกิจกรรมท่องเที่ยวกับ Klook ครบ 3,000 บาท ขึ้นไป
  • สิทธิพิเศษ 2: รับส่วนลดจองตั๋วเดินทางบินกับนกแอร์ เส้นทางประเทศเวียดนาม 200 บาทเพียงใส่รหัส ก่อนทำการชำระเงินหลังจากทำการจองกิจกรรมท่องเที่ยวกับ Klook ครบ 3,000 บาท ขึ้นไป
  • สิทธิพิเศษ 3: รับส่วนลดจองตั๋วเดินทางบินกับนกแอร์ เส้นทางประเทศไทย 100 บาทเพียงใส่รหัส ก่อนทำการชำระเงินหลังจากทำการจองกิจกรรมท่องเที่ยวกับ Klook ครบ 3,000 บาท ขึ้นไป
  • การใช้รหัสโปรโมชัน: หนึ่งผู้ใช้สามารถใช้รหัสโปรโมชันได้หนึ่งครั้ง
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียมของทางธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของคุณ
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสด หรือ ใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
  • KLOOK ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใด ๆ จากบริการของ KLOOK
  • คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการที่คุณเลือกตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • KLOOK ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือโพสต์บนเว็บไซต์
  • การใช้บริการ KLOOK ของคุณ (หรือการใช้งานอย่างต่อเนื่อง) จะถือว่าคุณยอมรับการปรับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว
  • Klook รองรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างๆ อัตราการแลกเปลี่ยนสามารถแปลงเป็นสกุลเงินที่แตกต่างกันเพื่อความสะดวกของคุณ ราคาของกิจกรรมมีการกำหนดโดย Klook โดยประมาณการจากเรทของตลาด จะมีการระบุสกุลเงินที่ต้องชำระ ณ เวลาชำระเงิน บัตรเครดิตบางประเภทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดปรึกษากับผู้ออกบัตรเครดิตของคุณหากมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมของคุณ
  • KLOOK มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชันต่างๆได้ทุกเมื่อ

  **เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับส่วนลดเส้นทางบินของนกแอร์ ** KLOOK Campaign : Voucher 100 บาท

  • โค้ดส่วนลด 100 บาท
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้กับตั๋วโดยสารประเภท Nok Lite, Nok X-tra และ Nok Max โดยต้องชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯกำหนด
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร สำหรับเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง (ยกเว้นเส้นทางแม่ฮ่องสอน) ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (ยกเว้นการเดินทางในวันที่ 27-31 ธันวาคม 2561, 1-2 มกราคม 2562, 16 กุมภาพันธ์ 2562 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562)
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 คนต่อการจอง
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบิน
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  KLOOK Campaign : Voucher 200 บาท

  • โค้ดส่วนลด 200 บาท
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้กับตั๋วโดยสารประเภท Nok Lite, Nok X-tra และ Nok Max โดยต้องชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯกำหนด
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร สำหรับเส้นทางกรุงเทพ-โฮจิมินห์ และ โฮจิมินห์-กรุงเทพ ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (ยกเว้นการเดินทางในวันที่ 27-31 ธันวาคม 2561, 1-2 มกราคม 2562, 16 กุมภาพันธ์ 2562 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562)
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 คนต่อการจอง
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบิน
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  KLOOK Campaign : Voucher 500 บาท

  • โค้ดส่วนลด 500 บาท
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้กับตั๋วโดยสารประเภท Nok Lite, Nok X-tra และ Nok Max โดยต้องชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯกำหนด
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร สำหรับเส้นทางภูเก็ต-เฉิงตู , เฉิงตู-ภูเก็ต , ดอนเมือง-หนางทง , หนางทง-ดอนเมือง , ดอนเมือง-หนานหนิง และ หนานหนิง-ดอนเมือง ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (ยกเว้นการเดินทางในวันที่ 27-31 ธันวาคม 2561, 1-2 มกราคม 2562, 16 กุมภาพันธ์ 2562 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562)
  • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 คนต่อการจอง
  • โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบิน
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเพิ่มเติม