เงื่อนไขและข้อตกลง

  • โปรโมชั่นสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2017

  • สามารถจองได้ผ่านทางหน้าเวบไซต์หรือแอพลิเคชั่น promo code 'JAPANTP500'

  • Promo code สามารถใช้ได้กับตัวเลือกบนลิงค์นี้เท่านั้น /th/promo/th-japan-transport

  • Promo code สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อการจองหนึ่งครั้ง ในบัญชีเดียวกัน

  • Promo code นี้สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเท่านั้น

  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาค่าบริการ และภาษีรัฐบาล

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ส่วนลดอื่นๆ ข้อเสนอ บัตรส่วนลด คูปองเงินสด เวาเชอร์ และสิทธิพิเศษต่างๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • Klook ขอสงวนสิทธ์ในการกำหนดค่าบริการ ในทุกข้อเสนอกิจกรรมจาก Klook ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ ตามที่ระบุบนหน้าเวบไซต์ Klook ของสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยจะมีการแจ้งทางอีเมลล์ หรือบนหน้าเวบไซต์หากคุณใช้บริการของ Klook ย่อมถือเป็นการยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ดูเพิ่มเติม/ย่อ