ค้นหาจุดหมายปลายทาง
หมวดหมู่ทั้งหมด
เลื่อนลงเพื่อดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อตกลง

  นโยบายการปฏิเสธความรับผิดชอบ:

  • Klook ไม่ใช่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ/หรือบริการเสริม ดังนั้นจึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความผิดทางกฎหมายใด ๆ
  • Klook จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือความล้มเหลวของระบบใด ๆ ทั้งสิ้น
  • Klook ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ
  • ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องยอมรับและตกลงที่จะถูกถ่ายภาพในระหว่างการดำเนินกิจกรรมโดยผู้จัดคอนเสิร์ต และทางผู้จัดงานจะใช้รูปภาพทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์
  • ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินส่วนตัวด้วยตนเอง
  • ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม ไม่ว่าเป็นความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากความประมาทของทางผู้จัดงานหรือสาเหตุอื่น ๆ
  • Klook ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เข้าร่วมขณะเข้าร่วมงาน โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ผู้จัดงานและ Klook กำหนด
  • ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของกิจกรรมหรือยกเลิกกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นไปตามประกาศของผู้จัดงานและ Klook จะไม่มีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

ดูเพิ่มเติม/ย่อ