รถบัสจากKanchanaburiไปยังChiang-Mai

เที่ยวเดียว

จาก
ไปยัง
วันออกเดินทาง (ขาไป)
วันเดินทางกลับ (ขากลับ)

จองในภาษาของคุณเอง

มีภาษาไทยให้บริการ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะอ่านรายละเอียดไม่เข้าใจ

ชำระเงินด้วยช่องทางที่คุณสะดวก

เรารองรับวิธีการชำระเงินและสกุลเงินที่หลากหลายถึง 30 สกุลเงิน

จองไวไม่ยุ่งยาก

เปรียบเทียบราคาง่าย พร้อมครอบคลุมเส้นทางหลักกว่า 100 เส้นทาง

ตารางการเดินทางและราคารถบัสจากKanchanaburiไปยังเชียงใหม่

4 ธ.ค.

5 ธ.ค.

6 ธ.ค.

7 ธ.ค.

พฤ

8 ธ.ค.

9 ธ.ค.

10 ธ.ค.

อา

11 ธ.ค.

12 ธ.ค.

13 ธ.ค.

14 ธ.ค.

พฤ

15 ธ.ค.

16 ธ.ค.

17 ธ.ค.

อา

18 ธ.ค.

19 ธ.ค.

20 ธ.ค.

21 ธ.ค.

พฤ

22 ธ.ค.

23 ธ.ค.

24 ธ.ค.

อา

25 ธ.ค.

26 ธ.ค.

27 ธ.ค.

28 ธ.ค.

พฤ

29 ธ.ค.

30 ธ.ค.

31 ธ.ค.

อา

1 ม.ค.

2 ม.ค.

3 ม.ค.

4 ม.ค.

พฤ

5 ม.ค.

6 ม.ค.

7 ม.ค.

อา

8 ม.ค.

9 ม.ค.

10 ม.ค.

11 ม.ค.

พฤ

12 ม.ค.

13 ม.ค.

14 ม.ค.

อา

15 ม.ค.

16 ม.ค.

17 ม.ค.

18 ม.ค.

พฤ

19 ม.ค.

20 ม.ค.

21 ม.ค.

อา

22 ม.ค.

23 ม.ค.

24 ม.ค.

25 ม.ค.

พฤ

26 ม.ค.

27 ม.ค.

28 ม.ค.

อา

29 ม.ค.

30 ม.ค.

31 ม.ค.

1 ก.พ.

พฤ

2 ก.พ.

3 ก.พ.

4 ก.พ.

อา

5 ก.พ.

6 ก.พ.

7 ก.พ.

8 ก.พ.

พฤ

9 ก.พ.

10 ก.พ.

11 ก.พ.

อา

12 ก.พ.

13 ก.พ.

14 ก.พ.

15 ก.พ.

พฤ

16 ก.พ.

17 ก.พ.

18 ก.พ.

อา

19 ก.พ.

20 ก.พ.

21 ก.พ.

22 ก.พ.

พฤ

23 ก.พ.

24 ก.พ.

25 ก.พ.

อา

26 ก.พ.

27 ก.พ.

28 ก.พ.

29 ก.พ.

พฤ

1 มี.ค.

2 มี.ค.

3 มี.ค.

อา

4 มี.ค.

5 มี.ค.

6 มี.ค.

7 มี.ค.

พฤ

8 มี.ค.

9 มี.ค.

10 มี.ค.

อา

11 มี.ค.

12 มี.ค.

13 มี.ค.

14 มี.ค.

พฤ

15 มี.ค.

16 มี.ค.

17 มี.ค.

อา

18 มี.ค.

19 มี.ค.

20 มี.ค.

21 มี.ค.

พฤ

22 มี.ค.

23 มี.ค.

24 มี.ค.

อา

25 มี.ค.

26 มี.ค.

27 มี.ค.

28 มี.ค.

พฤ

29 มี.ค.

30 มี.ค.

31 มี.ค.

อา

1 เม.ย.

2 เม.ย.

3 เม.ย.

4 เม.ย.

พฤ

5 เม.ย.

6 เม.ย.

7 เม.ย.

อา

8 เม.ย.

9 เม.ย.

10 เม.ย.

11 เม.ย.

พฤ

12 เม.ย.

13 เม.ย.

14 เม.ย.

อา

15 เม.ย.

16 เม.ย.

17 เม.ย.

18 เม.ย.

พฤ

19 เม.ย.

20 เม.ย.

21 เม.ย.

อา

22 เม.ย.

23 เม.ย.

24 เม.ย.

25 เม.ย.

พฤ

26 เม.ย.

27 เม.ย.

28 เม.ย.

อา

29 เม.ย.

30 เม.ย.

1 พ.ค.

2 พ.ค.

พฤ

3 พ.ค.

4 พ.ค.

5 พ.ค.

อา

6 พ.ค.

7 พ.ค.

8 พ.ค.

9 พ.ค.

พฤ

10 พ.ค.

11 พ.ค.

12 พ.ค.

อา

13 พ.ค.

14 พ.ค.

15 พ.ค.

16 พ.ค.

พฤ

17 พ.ค.

18 พ.ค.

19 พ.ค.

อา

20 พ.ค.

21 พ.ค.

22 พ.ค.

23 พ.ค.

พฤ

24 พ.ค.

25 พ.ค.

26 พ.ค.

อา

27 พ.ค.

28 พ.ค.

29 พ.ค.

30 พ.ค.

พฤ

31 พ.ค.

1 มิ.ย.

ขออภัย ไม่พบผลลัพธ์สำหรับการค้นหาที่คุณต้องการ